top of page

 

הצהרת נגישות

מרטינה נואר הינה חברה למוצרים בתחום האופנה.

בהצהרה זו מטרתנו לייעל את השימוש ולשפר את השירות שלנו בכל הנוגע לנגישות ושוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות.

התאמת הנגישות שלנו בוצעה בהתאם לתקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013 לרמה AA בכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

התאמת הנגישות נבדקה בדפדפנים הפופלרים וחלק מהפחות ידועים.

 

אמצעי נגישות הקיימים באתר:

תמיכה בכל הדפדפנים התקניים המקובלים.

תכני האתר נכתבו בשפה ברורה ונעשה שימוש בפונטים קריאים

התמצאות באתר היא פשוטה ונוחה וכוללת תפריטים זמינים וברורים

הקישורים באתר ברורים ומסבירים להיכן מועברים לאחר לחיצה עליהם

קישורים בתחילת הדף המאפשרים דילוג לתוכן

תיאור טקסטואלי לתמונות ואייקונים עבור טכנולוגיות מסייעות

הנגשת תפריטים, טפסים ושדות, היררכיית כותרות, רכיבי טאבים, חלונות קופצים ועוד.

 

שינוי תצוגה באתר

 

ניתן להגדיל או להקטין את תצוגת האתר באמצעות לחיצה על אחד מכפתורי ה- “CTRL” ביחד עם גלגלת העכבר או ביחד עם הסימן “+” עבור הגדלה או ביחד עם הסימן “-” עבור הקטנת התצוגה. כל לחיצה תקטין או תגדיל את המסך בעשרה אחוזים (10%)


גולשים אשר אין ברשותן עכבר או שאינם יכולים לעשות שימוש בעכבר יכולים להפעיל את התכונות המצויות באתר על ידי לחיצה על המקש “TAB”. כל לחיצה תעביר את הסמן אל האפשרות הבאה באתר

לחיצה על מקש ה- “Enter” תפעיל את הקישור עליו נמצא הסמן

האתר אינו כולל הבהובים, ריצודים ותכנים בתנועה. במקומות אשר נמצאים תכנים כאלה, ניתן לעצור אותם בעמידה עליהם ולחיצה על העכבר או מעבר אליהם על ידי מקש ה- “TAB” ולחיצה על מקש ה- “Enter"

 

סייגים לנגישות

הנהלת האתר עושה ככל שניתן על מנת לוודא כי כלל הדפים המוצגים יהיו מונגשים.

אם נתקלת בבעיה אנו זמינים לסייע בכל דבר, לכתוב אם צריך או לדבר בטלפון.

נתקלתם בבעיה? אנחנו כאן כדי לשפר ולסייע.

פרטי אחראי נגישות באתר :

שם: טל

אימייל: info@mrtnr.com

טלפון/וואטסאפ עסקי: 053-6288748

bottom of page